8 گروه جدید کالایی صنعت نفت آماده بومی سازی می شوند

8 مهر 1398 ساعت 16:27

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از اضافه شدن هشت گروه کالایی جدید به طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه کالاهای کاربردی نفت در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران صبح امروز در مراسم امضای قرارداد ساخت و تامین الکتروپمپ‌های طرح انتقال نفت از گوره به جاسک با اشاره به اینکه در تمام قراردادهایی که امروز امضا شد، ضمیمه‌ای با محور بهره‌مندی از توان تولید داخل وجود دارد گفت: این قرارداد ها بخشی از یک طرح ملی و راهبردی است که در سال ۹۶ مصوب شد و با توجه به حجم کار قابل‌توجهی که از زمان تصویب طرح تا کنون انجام شده است، اطمینان دارم این طرح در موعد مقرر به سرانجام می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به بخش‌های مختلف طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک اشاره کرد و گفت: این طرح شامل احداث پنج تلمبه‌خانه به ارزش قراردادی ۱۴۳ میلیون یورو، احداث هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، احداث ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکه‌ای برای ذخیره‌سازی نفت، ایجاد پایانه بزرگ نفتی در جاسک است که همگی با اتکا به توان داخل انجام می‌شود.

به گفته کرباسیان برآیند اجرای این طرح، رونق صنایع پایین‌دستی، اشتغال‌زایی و توسعه در منطقه مکران خواهد بود و این طرح از این حیث که در آن فعالیت‌های بی‌سابقه‌ای انجام می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

کرباسیان با اشاره به حذف ورق‌های گاز ترش از چرخه واردات عنوان کرد: داخلی‌سازی این ورق‌ها از خروج حدود ۳۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت لوله در میان اقلام کاربردی صنعت نفت، اطمینان‌ خاطر داد که روند خرید لوله از سازندگان داخلی ادامه می‌یابد.

کرباسیان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک که بر مبنای آن قرار است سه گوی شناور به منظور پهلوگیری کشتی‌های غول پیکر در جاسک احداث شود، خاطرنشان کرد: شرکت نفت و گاز پارس مناقصه مربوط به این بخش را نیز ظرف چند هفته آینده برگزار می‌کند و همانند برنامه‌ریزی صورت گرفته برای استفاده حداکثری از توان شرکت‌های ایرانی در بخش ساخت و تامین الکتروپمپ‌ها، در این بخش نیز با نظر مثبت وزیر نفت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود داخلی مدنظر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از اضافه شدن هشت گروه کالایی جدید به طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه کالاهای کاربردی نفت نیز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: نفت از هر فرصتی برای خدمت به تولید و تولیدکننده ایرانی استفاده خواهد کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران صبح امروز در مراسم امضای قرارداد ساخت و تامین الکتروپمپ‌های طرح انتقال نفت از گوره به جاسک با اشاره به اینکه در تمام قراردادهایی که امروز امضا شد، ضمیمه‌ای با محور بهره‌مندی از توان تولید داخل وجود دارد گفت: این قرارداد ها بخشی از یک طرح ملی و راهبردی است که در سال ۹۶ مصوب شد و با توجه به حجم کار قابل‌توجهی که از زمان تصویب طرح تا کنون انجام شده است، اطمینان دارم این طرح در موعد مقرر به سرانجام می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به بخش‌های مختلف طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک اشاره کرد و گفت: این طرح شامل احداث پنج تلمبه‌خانه به ارزش قراردادی ۱۴۳ میلیون یورو، احداث هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، احداث ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکه‌ای برای ذخیره‌سازی نفت، ایجاد پایانه بزرگ نفتی در جاسک است که همگی با اتکا به توان داخل انجام می‌شود.

به گفته کرباسیان برآیند اجرای این طرح، رونق صنایع پایین‌دستی، اشتغال‌زایی و توسعه در منطقه مکران خواهد بود و این طرح از این حیث که در آن فعالیت‌های بی‌سابقه‌ای انجام می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

کرباسیان با اشاره به حذف ورق‌های گاز ترش از چرخه واردات عنوان کرد: داخلی‌سازی این ورق‌ها از خروج حدود ۳۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت لوله در میان اقلام کاربردی صنعت نفت، اطمینان‌ خاطر داد که روند خرید لوله از سازندگان داخلی ادامه می‌یابد.

کرباسیان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک که بر مبنای آن قرار است سه گوی شناور به منظور پهلوگیری کشتی‌های غول پیکر در جاسک احداث شود، خاطرنشان کرد: شرکت نفت و گاز پارس مناقصه مربوط به این بخش را نیز ظرف چند هفته آینده برگزار می‌کند و همانند برنامه‌ریزی صورت گرفته برای استفاده حداکثری از توان شرکت‌های ایرانی در بخش ساخت و تامین الکتروپمپ‌ها، در این بخش نیز با نظر مثبت وزیر نفت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود داخلی مدنظر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از اضافه شدن هشت گروه کالایی جدید به طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه کالاهای کاربردی نفت نیز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: نفت از هر فرصتی برای خدمت به تولید و تولیدکننده ایرانی استفاده خواهد کرد.


به گزارش نکونیوز به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران صبح امروز در مراسم امضای قرارداد ساخت و تامین الکتروپمپ‌های طرح انتقال نفت از گوره به جاسک با اشاره به اینکه در تمام قراردادهایی که امروز امضا شد، ضمیمه‌ای با محور بهره‌مندی از توان تولید داخل وجود دارد گفت: این قرارداد ها بخشی از یک طرح ملی و راهبردی است که در سال ۹۶ مصوب شد و با توجه به حجم کار قابل‌توجهی که از زمان تصویب طرح تا کنون انجام شده است، اطمینان دارم این طرح در موعد مقرر به سرانجام می‌رسد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به بخش‌های مختلف طرح انتقال نفت خام از گوره به جاسک اشاره کرد و گفت: این طرح شامل احداث پنج تلمبه‌خانه به ارزش قراردادی ۱۴۳ میلیون یورو، احداث هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، احداث ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکه‌ای برای ذخیره‌سازی نفت، ایجاد پایانه بزرگ نفتی در جاسک است که همگی با اتکا به توان داخل انجام می‌شود.
به گفته کرباسیان برآیند اجرای این طرح، رونق صنایع پایین‌دستی، اشتغال‌زایی و توسعه در منطقه مکران خواهد بود و این طرح از این حیث که در آن فعالیت‌های بی‌سابقه‌ای انجام می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.
کرباسیان با اشاره به حذف ورق‌های گاز ترش از چرخه واردات عنوان کرد: داخلی‌سازی این ورق‌ها از خروج حدود ۳۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت لوله در میان اقلام کاربردی صنعت نفت، اطمینان‌ خاطر داد که روند خرید لوله از سازندگان داخلی ادامه می‌یابد.
کرباسیان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک که بر مبنای آن قرار است سه گوی شناور به منظور پهلوگیری کشتی‌های غول پیکر در جاسک احداث شود، خاطرنشان کرد: شرکت نفت و گاز پارس مناقصه مربوط به این بخش را نیز ظرف چند هفته آینده برگزار می‌کند و همانند برنامه‌ریزی صورت گرفته برای استفاده حداکثری از توان شرکت‌های ایرانی در بخش ساخت و تامین الکتروپمپ‌ها، در این بخش نیز با نظر مثبت وزیر نفت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود داخلی مدنظر قرار می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از اضافه شدن هشت گروه کالایی جدید به طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه کالاهای کاربردی نفت نیز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: نفت از هر فرصتی برای خدمت به تولید و تولیدکننده ایرانی استفاده خواهد کرد.


کد مطلب: 109261

آدرس مطلب: http://neconews.com/vdcg3y9qqak9zx4.rpra.html

نکونیوز
  http://neconews.com